เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ขอรับใบสมัคร/เขียน และยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2565 ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)