สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี https://ratchaburitreasury.go.th/th/ —> แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ชั้น 1 ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เลขที่ 2/13 ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.45 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.20 น.
หมายเหตุ ในวันที่ยื่นสมัครสอบ หากพบว่าผู้สมัครมีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครทางราชการจะไม่รับพิจารณา