สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ชั้น 1
*ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ