โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
**โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพบุรุษ สวมกางเกง สุภาพสตรี สวมกระโปรง สวมเสื้อ โดยสอดชายเสื้อ ไว้ในกางเกงหรือกระโปรง ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพซน)