โรงพยาบาลสวนผึ้ง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง
*ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)