องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
*ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.)
*หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3274 -1793 ต่อ 13