โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
*ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ