ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งตามกำหนด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – 1 มิถุนายน 2565 ในวัน เวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 7824 – 28 ต่อ 2317