โรงพยาบาลปากท่อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี