โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 037-211088 ต่อ 2503