สพม.ปราจีนบุรี นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (เช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. บ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ