สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ถนนทางหลวงชนบท ปจ. 3008 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
*หรือส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารทาง E-mail : rtpcb@treasury.go.th
*ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.