โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 037-288196 ต่อ 6135