โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ