โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 037-211088 ต่อ 2503