โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง เวรเช้า 700 เวรบ่าย-ดึก 940 (8 ชั่วโมง)
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง เวรละ 400 บาท
  3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เวรละ 315 บาท
  4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้าง เวรละ 315 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่งาน ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0-4253-2141-2 ต่อ 102
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการสอบ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (แล้วแต่คณะกรรมการจะ กำหนด) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกในวันที่ 1 สิงหาคม 2565