องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ชั้น 2) อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 พฤษภาคม 2565 หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 0-452-3137 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ http://www.amnatpao.go.th