สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(1) สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.2 ที่งานทรัพยากรบุคคลอาคารอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 7 สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่ 15 หมู่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ
(2) สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยสแกนหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 3.2 ในรูปแบบไฟล์ pdf ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr.rpsi@ddc.mail.go.th และต้องนำหลักฐานการสมัครมายืนในวันที่เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ผู้ที่ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา