โรงพยาบาลบางกรวย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 โรงพยาบาลบางกรวย ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 02 447 1999 ต่อ 8200 ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565