สำนักงานทางหลวงที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ สำนักงาน ทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ถนนเกษมสุข ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ