โรงพยาบาลจันทรุเบกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร. 0 3499 6447-52 ในเวลาราชการทุกวันตั้งแต่ วันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565