สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อาคารศรีไผท ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ