โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 – 6 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ เว็บไซต์โรงเรียน http://www.tupp.ac.th