สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ