องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ