ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา https://ccsjc.coj.go.th/ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 24/1/1 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือทางอีเมล ccsjc@coj.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3898 1776 ต่อ 102 หรือ 202