สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครละยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ในวัน เวลาราชการ)