โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น4) อาคารประสิทธิ์พัฒนา ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 08.30-15.30น.