โรงพยาบาลเกาะเต่า รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ * โรงพยาบาลเกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี