โรงเรียนสตรีทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 – 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช