สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถนนเชียงราย – เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียด การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-5391-0328