โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)