สพป.ยโสธร เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ