สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมศรีบุญเรือง (ตุ้มโฮม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สำหรับใบสมัครสามารถโหลด ได้ทางเว็บไซต์ http://www.yst1.go.th หรือขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล