สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมุครบุคคลเข้ารับราชการ 143 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 5711, 0 2220 7534 ระหว่างวันที่ 5 – 18 พฤษภาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.