มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา

ผู้สนใจ สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565