สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบให้ ดำเนินการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com