สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 176 หมู่ 8 ตลาดทิพย์นิมิตร อาคาร A ชั้น 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด