เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 34 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองหนองปรือ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 4 – 11 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี