โรงพยาบาลโกสุมพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)