สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

การรับสมัครสอบ

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครงานผ่านทาง https://www.eef.or.th
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ https://bit.ly/3vglBtX https://bit.ly/3vglBtX
    ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565