สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร (เนติบัณฑิต) 50 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nct.ago.go.th หรือ สแกน QR Code เอกสารแนบ 1 และสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และ ส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานคดียาเสพติดที่ E-mail : nct@ago.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอำนวยการสำนักงานคดียาเสพติด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-25154443-4/ โทรสาร : 0-2515-4444