สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ