โรงพยาบาลพาน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ประกาศฉบับที่ 1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสังกัดโรงพยาบาลพาน
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
**คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
**วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 18 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันราชการ

ประกาศฉบับที่ 2 ประกาศโรงพยาบาลพาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

  1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 490 บาท และค่าประสบการณ์
  2. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 490 บาท และค่าประสบการณ์
  3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
    **วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพาน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.phanhospital.go.th) ภาคเช้าเวลา 8.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. ในวันราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 5372 1345 ต่อ 1381

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้