สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 5 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 หรือทางออนไลน์ได้ที่ http://www.galya.go.th เมนู “ร่วมงานกับเรา” ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร