โรงพยาบาลบางไทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 – 3537- 1029 – 30