สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร เลขที่ 25/1 ซอยวารีราชเดช 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 0 4571 2721 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยผู้สมัครจะไม่เสีย ค่าธรรมเนียม แต่อย่างใด