มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

รับสมัครวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2565 โดยรับสมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ระบบ Google fom โดยให้เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ลิ้งค์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล https://personal.rmutt.ac.th (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) และให้ผู้สมัครทำการยืนยันตัวตนโดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน (Gmail Account) เท่านั้น