สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลชุมชน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่มีเลขตำแหน่งว่าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 โดยสามารถสมัครได้ เพียง 1 ตำแหน่ง ต่อ 1 หน่วยงาน เท่านั้น ระหว่างวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2565 เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร