วิทยาลัยเทคนิคสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
บุคคลที่มีความประสงค์จะยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)